Darbo Užmokestis 2022


Pareigybės pavadinimas 2022 m I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis , € Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis , € Darbuotojų skaičiusDARBO UŽMOKESTIS 2022 M II KETV Eil Nr Pareigybės pavadinimas s algos Pareigybių skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Bazinis dydis, Eur Pareiginė pastoviosi os dalies mėnesinis fondas, Eur Pastabos 1 Direktorius 1 A2 11, 88 181 2150, 28 Kultūros specialistas Direktoriaus 2 pavaduotojas 1 A2 181UAB KRATC darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius2022 m 2022 m vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis , Eur mėn Darbuotojų skaičius2022 m I ketv 2022 m I ketv vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis , Eur mėn Administracija 17 3989, 71 16 …This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website2022 m 2022 m 2022 m Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 2022 m 2022 m 2022 m 2022 mLietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos neatskaičiavus mokesčių Pareigybė 2022 m 2022 m I ketvVidutinis darbo užmokestis 2022 m I ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis per 2022 m Darbuotojų vidutinis mėnesis nustatytasis darbo užmokestis 2022 m IIIDarbo užmokestis 2022 m ir 2022 m I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2020 m ir 2022 m IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2020 m ir 2022 m III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2020 m ir 2022 m II ketvirčio vidutinis darbo užmokestisLIGONINĖS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 M I KETVIRTIS 2022 m I ketvirtis Author Vartotojas Created Date 5 11 2022 5 28 28 PMRadviliškio Gražinos pagrindinė mokykla teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą ir sudaranti galimybes įsisavinti kryptingo meninio ugdymo programąMinimalus darbo užmokestis iki 2022 m gruodžio 31 d Minimum wage per hour Minimalus atlyginimas už mėnesį Nacionalinis minimalus darbo užmokestis Paskutinį kartą informacija šiame puslapyje buvo atnaujinta 2022 12 31 4, 47 € 730, 00 €Darbo užmokestis 2022 m 2022 m 2020 m 2019 2016 m Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Organizacinės ir administracinės veiklos priežiūra Tarnybiniai …Darbo užmokestis Atnaujinta 2022 m balandžio 19 d 2022 m Informacija apie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų darbo užmokestį už 2022 m I ketvirtįDarbo užmokestis 2022 m I ketv Darbo užmokestis 2022 m IV ketv Darbo užmokestis 2022 m III ketv Darbo užmokestis 2022 m II ketv Darbo užmokestis 2022 mDarbo užmokestis Viešieji pirkimai Pirkimai 2022 m Pirkimai 2022 m Finansinės veiklos ataskaitos 2020 m 2019 m Reguliuojamos veiklos ataskaitos VŠT korupcijos ataskaitos 2020 m 2019 m Karjera Gyventojams Šilumos ir karšto vandens kainos Šilumos suvartojimas 2022 metai 2022 metai Atsiskaitymas už šilumą ir karštą2022 metų I, II, III, IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2022 metų I, II, III, IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2020 metų I, II, III, IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 201 9 m I – II – III – IV ketvirčių vidutinis darbo užmokest is2022 m I ketv 2022 m II ketv 2022 m III ketv 2022 m IV ketv Vidutinis darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Vidutinis2022 m finansinės ataskaitos Darbo užmokestis Darbo užmokestis 2022 m IV ketvirtis Darbo užmokestis 2022 m III ketvirtis Darbo užmokestis 2022 m II ketvirtis Darbo užmokestis 2022 m I ketvirtis Darbo užmokestis 2020 m …2022 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis Pareigybių skaičius 2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis 1 Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3047, 962022 m kovo 31 d isakymo Nr I K 304 redakcija Biudžeto išlaidq sqmatos vykdymo 2022 m kovo 31 d metin s, ketvirtin s ataskaitos forma Nr 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis pinigais Socialinio draudimo imokosMažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2022 m I ketv vidutinis darbo užmokestis PDF 116 KB Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų 2022 mDarbo užmokestis Viešieji pirkimai Pirkimų tvarka Įvykdyti viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų planas Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022 metai 2022 metai 2020 metaiEil Nr Darbuotojų grupės 2022 m vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m I ktv 1 Administracijos vadovaiPareigybė arba vienarūšės pareigos Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis , Eur neatskaičius mokesčių Vadovai 3 2341 SpecialistaiDarbas karkasinių namų statyboje BENDRA INFORMACIJA Registravimo data 2022 04 04 REIKALAVIMAI Išsilavinimas Pagrindinis Profesija Stalius Patirtis 1 metai Būtinas ID numerio turėjimas, D kodas DARBO UŽMOKESTIS Darbo užmokestis 24 EURDuomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945 El dienynas Šalčininkų lopšelis darželis „Vyturėlis“programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą Atnaujinta 2022 01 18DARBO UŽMOKESTIS VŠĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE 2022 metų I ketvirtis Eil Nr Rodiklis Atlyginimai ir jiems prilygintos pajamos, Eur Vidutinis personalo skaičius fiziniais asmenimis Vidutinis personalo skaičius etatais Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis etatui , Eur Iš visoĮmonės kodas 261657450 Adresas P Lukšio g 16, Kėdainiai LT 57202 Direktorė Rūta Kaupienė kedainiubendruomenescentras gmail comDarbo užmokestis 2022 m II ketvirtis Darbo užmokestis 2022 m III ketvirtis Darbo užmokestis 2022 m IV ketvirtis Darbo užmokestis 2022 m I …Vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis 2022 m Eur Vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis 2022 m I …Darbo užmokestis 2019 m 2020 m 2022 m 2022 m I pusmetis Bendrovės valdymo organų nariams darbo užmokestis ir kitos su valdymo organų narių …1208 11 Eur 2022 m 1952, 25 Eur 3246, 40 Eur 2150, 76 Eur 1563, 46 Eur Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 etatą neatskaičius mokesčių 2022 m I ketvirtis Įstaigos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 1 …Panevėžio sporto centras informuoja, kad nuo liepos 1 d planuojantiems Panevėžio arenoje organizuoti renginius, ar turintiems klausimų, kviečiame rašyti el paštu panevezioarena pkksc lt2018 M I KETV VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS 2017 metai 2017 M VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS ES projektai Naujienos 2022 02 25 Sveikatos apsaugos ministerija kreipiasi į sveikatos priežiūros savanorius 2022 11 10 Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamosDarbo užmokestis Informacija prisegtuose dokumentuose Darbo apmokėjimo nuostatai Įstaigos darbo užmokestis 2022 pirmąjį ketvirtįUžimtumo tarnybos dirbančiųjų vidutinis mėnesio darbo užmokestis pareiginė alga, priedai, priemokos eurais, neatskaičius mokesčių Pareigybės pavadinimas Etatai 2022 m 2022 m I ketv Direktorius 1 3698 3922 KAD departamentų direktorius 5 2721 3221 Patarėjas 8 2460 2756 Skyrių vedėjas 85 2037 2239 Vyriausiasis specialistas 751 1486 1569 Vyresnysis specialistas …Informacija apie darbo užmokestį Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos toliau ‒ VMI prie FM darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos RespublikosdarbuotojŲ vidutinis mĖnesinis nustatytasis paskirtasis darbo uŽmokestis per 2020 m i ketv darbuotojŲ vidutinis mĖnesinis nustatytasis paskirtasis darbo uŽmokestis per 2020 m ii ketv darbuotojŲ vidutinis mĖnesinis nustatytasis paskirtasis darbo uŽmokestis per 2020 m iii ketv darbuotojŲ vidutinis mĖnesinis nustatytasis paskirtasis darbo uŽmokestis per 2020 m2022 metų 12 mėnesių darbuotojų darbo užmokestis Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo fizinio asmens darbo užmokestis Eur Iš viso 456 1869 Administracija 36 2166 Gydytojai 66 3939 Slaugytojai 165 1720 Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 61 1316 Kitas personalas 128 1174 2022 metų I …Darbo užmokestis DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS PASKIRTASIS DARBO UŽMOKESTIS Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 2022 m Paieška Asmens duomenų apsauga Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio darželio , , Pelėdžiukas” darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikaPareigybės pavadinimas 2022 m I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis , € Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis , € Darbuotojų skaičiusDARBO UŽMOKESTIS 2022 M II KETV Eil Nr Pareigybės pavadinimas s algos Pareigybių skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Bazinis dydis, Eur Pareiginė pastoviosi os dalies mėnesinis fondas, Eur Pastabos 1 Direktorius 1 A2 11, 88 181 2150, 28 Kultūros specialistas Direktoriaus 2 pavaduotojas 1 A2 181Darbo užmokestis Bruto VDU ataskaita 2022 m I ketvirtis Bruto VDU ataskaita 2022 m IV ketvirtis Bruto VDU ataskaita 2022 m III ketvirtis Bruto VDU ataskaita 2022 m II ketvirtisThis website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the websiteRadviliškio Gražinos pagrindinė mokykla teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą ir sudaranti galimybes įsisavinti kryptingo meninio ugdymo programąAtlygis valdybos nariams mokamas remiantis 2022 m sausio 19 d Uždarosios akcinės bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintu „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašu“ Vidutinis darbo užmokestis Aukščiausio lygmens vadovas 1 4518LIGONINĖS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 M I KETVIRTIS 2022 m I ketvirtis Author Vartotojas Created Date 5 11 2022 5 28 28 PMDarbo užmokestis Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos ir kitų muitinės įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas darbo užmokestis pareiginė alga, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pareiginį laipsnį, priemokos už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomisPareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už pilną etatą Eur 2022 metų vidutinis mėnesinisDarbo užmokestis Direkcijos veikla Darbo užmokestis 2022 04 26 Eugenijaus Drobelio ir Vytauto Knyvos fotoalbumas „Laukinė Lietuvos gamta quot 2022 02 09 Raudonoji knyga Sodai 2022 01 21 Kitos paskirties inžinerinių statinių Marcinkonių k , Marcinkonių sen , Varėnos raj sav , supaprastinto statybos projekto projektiniaiDarbo užmokestis Švenčionių r Adutiškio pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m 2022 m balandžio mėn Pr A T K PnDarbo užmokesti 2022 01 m Back to Top 2022 Gintarėlis info2022 m kovo 31 d isakymo Nr I K 304 redakcija Biudžeto išlaidq sqmatos vykdymo 2022 m kovo 31 d metin s, ketvirtin s ataskaitos forma Nr 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis pinigais Socialinio draudimo imokosDarbo užmokestis Spausdinti Lietuvos centrinio valstybės archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Valstybės tarnautojai Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022 03 31 2022 mDarbo užmokestis 2022 m informacija apie Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos darbo užmokestį 2022 m 2 4 ketvirčio darbo užmokestisDuomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945 El dienynas Šalčininkų lopšelis darželis „Vyturėlis“Darbo užmokestis Pradžia Apie mus VEIKLOS SRITYS Darbo užmokestis Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais už 1etatą 2022 IV ketv 2022 I ketvDarbo užmokestis ALYTAUS LOPŠELIO DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIDUTINIS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIUS parsisiųsti Adobe PDF formatu Ieškoti Kalendorius 2022 m gegužės mėn Pr A T K PnDARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m 01 03 mėn Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis EUR Socialiniai darbuotojai 7 1906, 13 Socialinių darbuotojų padėjėjai 40 1386, 79 Užimtumo specialistai 3Darbo užmokestis Darbo užmokesčio lentelę rasite žemiau esančiame priedę Darbo užmokesčio lentelė 2018 Darbo užmokesčio lentelė 2019 Darbo užmokesčio lentelė 2020 Darbo užmokesčio lentelė 2022 Darbo užmokesčio lentelė 2022 Paieška svetainėje VeiklaDarbo užmokestis 1300 Eur mėn su mokesčiais Priklauso nuo patirties ir žinių Konfidencialumą garantuojame Gyvenimo aprašymą su antrašte “Kokybės dokumentacijos specialistas ė ” siųsti iki 2022 06 03 dienos adresu info intersurgical lt, arba Personalo skyriui, UAB Intersurgical , Arnionių 60, 18170 Pabradė,Bendras vieno etato vidutinis darbo užmokestis 2107, 00 Paskutinį kartą redaguota 2022 04 21 13 58LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲPAGAL DARBO SUTARTIS, 2022 M VIDUTINIS MĖNESINIS DARBOUŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲPareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVid mėnesinis …Darbo užmokestis Informacija prisegtuose dokumentuose Darbo apmokėjimo nuostatai Įstaigos darbo užmokestis 2022 pirmąjį ketvirtįVĮ Turto banko darbuotojų atlygio politika INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ 2022 m I ketvirtis Darbuotojų grupės Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje VDU prieš mokesčius, eurais Suma už laikotarpį, eurais Generalinis direktorius 1 5925 Aukščiausio lygmens vadovai departamentų vadovai 6 5617 Vidurinio lygmens vadovai …Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį Informacija apie darbo užmokestį Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis darbo užmokestis eurais su priedais ir priemokomis, neatskaičius mokesčių 2022 mŠioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda individualizuoti ir pagerinti Jūsų naršymo patirtį, taip pat pritaiko svetainės funkcijas ir svetainėje bei internete rodomą turinį pagal Jus, informaciją galite perskaityti mūsų puslapyje duomenų apsauga Naršydami toliau patvirtinate, kad sutinkate su slapukų naudojimuPareigų pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis eurais 2018 metų 2019 metų 2020 metų 2022 metų II ketvAdministracinė informacija Darbo užmokestis Spausdinti Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių Pareigybės pavadinimas 2020 m 2022 m Darbuotojų skaičius VidutinisKauno lopšelio darželio “Vėrinėlis” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2013 metais Parsisiųsti Adobe PDF formatu Darbo užmokestis 2012 m II ketv Darbo užmokestis 2012 m I ketv Darbo užmokestis 2011 m IV ketv 2022 m gegužės mėn Pr A T K PnSpotrac Nov 2022 27, 000, 000 average annual salary 2022 Capology com Oct 2020 2020 21 annual salary 21, 900, 000 Forbes 0ct 2019 46 9 millionPriekulės vaikų lopšelio darželio darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m I ketv atnaujinta Sekmadienis, 2022 m kovo 20 d Priekulės vaikų lopšelis darželis Adresas Lietuvininkų g 11, Priekulė, LT 96341 Klaipėdos r sav Telefonas 8 46 45 41 05Ugniagesių gelbėtojų mokyklos vidutinis mėnesio darbo užmokestis Paskutinė atnaujinimo data 2022 01 14 Atgal Biudžetinė įstaiga, R Jankausko g 2, 04310 Vilnius, tel 8 5 240 2802, el p ugm vpgt lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registreSalduvės progimnazija – Darbo užmokestis Informacija apie Šiaulių Salduvės progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m sausio 11 d įsakymu Nr VIII 1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų2022 m Darbo užmokestis už 2022 m I ketvirtį gt gt gt Darbo užmokestis už 2022 m II ketvirtį gt gt gt Darbo užmokestis už 2022 m III ketvirtį gt gt gtPateikiamos mėnesinės algos ribos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas vienu etatu Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio …Darbo užmokestis Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003 04 18 nutarimu Nr 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašuDarbo užmokestis Spa 8, 2022 2022 m IV ketvirčio darbo užmokestis 2022 m III ketvirčio darbo užmokestis 2022 m II ketvirčio darbo užmokestis 2022 mVIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS , NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, EUR Pareigybės pavadinimas 2020 m 2022 m I ketv 2022 m II ketv ĮstaigosPareigybės pavadinimas 2022 m I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis , € Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis , € Darbuotojų skaičius2022 metai Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytas paskirtas darbo užmokestis įskaitant pareiginę algą, priemokas ir kitas išmokas eurais neatskaičius mokesčiųDarbo užmokestis 2022 m I ketv Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m gegužės 26 d nutarimo Nr 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktuDarbo užmokestis 2022 m 2022 m I KETV ATASKAITA Parsisiųsti Vilkaviškio muzikos mokykla Facebook Elektroninis dienynas Veritus pagalba mokiniams Tarptautinis konkursas „Ut …Darbo užmokestis DARBUOTOJŲ KATEGORIJOS 2022 METAI 2022 M I KETVIRTIS Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo …This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the websiteRadviliškio Gražinos pagrindinė mokykla teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą ir sudaranti galimybes įsisavinti kryptingo meninio ugdymo programąLIGONINĖS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 M I KETVIRTIS 2022 m I ketvirtis Author Vartotojas Created Date 5 11 2022 5 28 28 PMDARBO UŽMOKESTIS 2022 M II KETV Eil Nr Pareigybės pavadinimas s algos Pareigybių skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Bazinis dydis, Eur Pareiginė pastoviosi os dalies mėnesinis fondas, Eur Pastabos 1 Direktorius 1 A2 11, 88 181 2150, 28 Kultūros specialistas Direktoriaus 2 pavaduotojas 1 A2 181Darbo užmokestis Spausdinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 2022 04 05 Atgal Biudžetinė įstaiga, Saltoniškių g 19, 08105 Vilnius, tel 8 700 60000, el p info policija lt Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami irDARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS PASKIRTASIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m € Pareigybės pavadinimas 2022Darbo užmokestis 2022 m I ketv vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis 2022 m vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis 2022 m IV ketv vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis 2022 m III ketv vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestisPareigybė Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis etatui Eur 2022 m Darbuotojų skaičius 2022 m I ketv Darbuotojų etatų skaičius 2022 mDarbo užmokestis Informacija rengiama 2022 m gegužės mėn Pr A T K PnDarbo užmokestis Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m gruodžio 12 d nutarimo Nr 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d nutarimo Nr 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajonoDarbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiaiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare Suminė darbo laiko apskaita 2022 m Darbo užmokestis ir besikeičiantys darbo santykiai Seminaro data 2022 06 09 Seminaro vieta Verslo centras „135“, Vilnius 9 00 Seminaro pradžia 11 00 11 15 Pertraukėlė 13 00 Seminaro pabaiga IkiDarbo užmokestis Lietuvos kino centro valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022 m I ketv Direktorius 1 3713, 00 EurMažeikių rajono nakvynės namų darbuotojų darbo užmokestis Eil Nr Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Vienodas pareigybes einančius darbuotojų skaičius 2022 m nustatytas vid mėn darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 2022 m kintamoji dalis 2022 m kintamoji dalis neatskaičius mokesčių 1Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2022 m Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis , Eur, 2022 m Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2022 m2022 m kovo 31 d isakymo Nr I K 304 redakcija Biudžeto išlaidq sqmatos vykdymo 2022 m kovo 31 d metin s, ketvirtin s ataskaitos forma Nr 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis pinigais Socialinio draudimo imokosDarbo užmokestis už 2022 metus Darbo užmokesčio vidurkiai 2022 m IV ketv Darbo užmokesčio vidurkiai 2022 m III ketv Darbo užmokesčio vidurkiai 2022 m II ketv Darbo užmokesčio vidurkiai 2022 m I ketvKupiškio rajono savivaldybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių eurais 2022 metų I ketvirtis Pareigyb ės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022 03 31 Vidutinis darbo užmokestis 2022 m I ketvDuomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191408945 El dienynas Šalčininkų lopšelis darželis „Vyturėlis“Darbo užmokestis Eur Eil Nr Pareigybė 2018 2019 2020 2022 2022 1 ALS, BLS gydytojai, pamainos gydytojai, gydytojai konsultantai 1288 1925 85INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOJE 2022 m I ketv vidutinis mėnesinis nustatytasis paskirtasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d nutarimo Nr 480 „Dėl bendrųjųDirbančiųjų etatai pateikiami 2022 03 31 dienos duomenimis Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimąMinimalus darbo užmokestis 2022 Atsižvelgiant į paskutinius duomenis ir šltinius mažiausias minimalus darbo užmokestis yramokamas Kirgistane – 14 arba 12 € per mėnesį Kirgizijos minimalus atlyginimas paskutinį kartą buvo pakeistas 2015 m sausio 1 dPareigybė Darbuotojų skaičius 2022 m vidutinis darbo užmokestis 2022 m I ketv vidutinis darbo užmokestis Virėjas 2 935, 51 Eur 1065, 23 Eur SlaugytojoDarbo užmokestis Darbuotojų atlygio politika INVEGOS nepriklausomų valdybos narių atlygio aprašas Informacija apie INVEGOS darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2020 2022 m Akcininko sprendimas dėl vadovo veiklos vertinimo rodiklių Priedas Nr 1Darbo užmokestis Negalią turinčių asmenų centras quot Korys quot gt Administracinė informacija gt Darbo užmokestis 2022 metų vidutinis darbo užmokestis 2022 m I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2022 metų vidutinis darbo užmokestis 2022 m IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 2022 mDarbo užmokestis Informacija prisegtuose dokumentuose Darbo apmokėjimo nuostatai Įstaigos darbo užmokestis 2022 pirmąjį ketvirtįEil Nr Darbuotojų grupės 2022 m vidutinis darbuotojų skaičius, žm 2022 m vidutinis darbo užmokestis , Eur 2022 m I kt darbuotojų skaičius, žmPEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA FINANSAI FOTO GALERIJA Darbo užmokestis Druskininkų švietimo centro darbuotojų darbo užmokestis 2022 Už 2020 metus ir 2022 metų I ketvirtį Druskininkų švietimo centro darbuotojų darbo užmokestis 2022Administracinė informacija Darbo užmokestis Spausdinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių eurais Pareigybės pavadinimas DarbuotojųSpotrac Nov 2022 27, 000, 000 average annual salary 2022 Capology com Oct 2020 2020 21 annual salary 21, 900, 000 Forbes 0ct 2019 46 9 millionDarbo užmokestis Administracinė informacija Darbo užmokestis Informacija apie Visagino savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m balandžio 18 d nutarimu Nr 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašoDARBO UŽMOKESTIS ‹ Teisės aktų gidas Teisės aktų sąvadai Naujausi teisės aktų pakeitimai Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimai VMI mokesčių įstatymų komentarai VMI mokesčių žinynas patogiau Savaitės teisės aktai
171 | 129 | 44 | 198 | 40
Słowiańskie Wzgórze

© 2018 Słowiańskie Wzgórze

powered by:

Mamezi Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie bez pisemnej zgody autora zabronione.

yb |